29. apr, 2020

Bianca valpat

Bianca valpade den 29/4.
Tyvärr överlevde bara en liten tikvalp.
Nu lägger vi all tid på att få liten att hålla sig varm och växa.